Hyarosepro – En unik kombination av högmolekylär hyaluronsyra och nypon för häst

 

Hyarosepro rekommenderas till hästar som tränar, tävlar och till äldre hästar. Hyarosepro kan även rekommenderas generellt för att främja ett gott allmäntillstånd.

 

Hyaluronsyra verkar för att återställa och bevara viskositeten i ledvätskan, skydda broskcellerna och stödja en sund produktion av kollagen. Att hyaluronsyrans molekyler är stora nog för att kunna tas om hand av receptorerna är avgörande för att uppnå önskad effekt, därför innehåller Hyarosepro hyaluronsyra av mycket stor molekylstorlek. Nypon innehåller förutom rikligt med C-vitamin en lång rad andra vitaminer, mineralet och antioxidanter.

 

Hyarosepro är ett karensfritt fodertillskott, registrerat hos jordbruksverket och fritt från artificiella tillsatser.

 

Tillgängligt i hink om 650 gram samt 1.5 kilo.

 

Hyarosepro innehåller högmolekylär Hyaluronsyra med en molekylstorlek på över 1 000 000 Dp vilket i realiteten innebär mycket stora molekyler. Hyaluronsyra förekommer naturligt i hästens kropp och påverkar viskositeten i ledvätskan. Trögflytande ledvätska med hög viskositet ger önskvärd stötdämpande effekt. Vid ansträning tunnas ledvätskan ut och för att minska risken för förslitningsskador vill man att viskositeten hinner återställas mellan träningstillfällen. Den kroppsegna produktionen av hyaluronsyra avtar också med stigande ålder.

 

Hyarosepro innehåller torkat och pulveriserat skal av nypon som odlats utan bekämpningsmedel, gödningsmedel och besprutning. Torkningen har skett under strikt kontrollerade former för att bevara mesta möjliga mängd av aktivt innehåll.

Förutom riklig mängd naturlig C-vitamin innehåller nypon även många andra vitaminer, antioxidanter, mineraler, spårämnen, aminosyror och organiska syror. Vilka samverkar för höjd hälsostatus, stärkt immunförsvar och förbättrat näringsupptag. Nypon innehåller även en hög nivå av galaktolipider som hjälper produktionen av brosk och kollagen.

Hyarosepo - Nypon & Hyaluronsyra

395,00 krPris
 • Mustcare Pro’s fodertillskott tillverkas i Sverige hos licensierad fabrik med eget laboratorium där innehåll kvalitetstestas löpande. De utesluter parfymer, kemikalier och socker ur sin produktion och väljer råvaror som har hög spårbarhet, det vill säga, de vet var de odlats och hur de har hanterats. Fodertillskottet Hyarosepro innehåller högmolekylär hyaluronsyra och nypon för häst och är fritt från tillsatser.

  Hyaluronsyra – HA
  Hyaluronsyra förekommer naturligt i hästens ledvätska, brosk och kollagen och påverkar viskositeten i ledvätskan vilken man vill ska vara hög för bästa smörjande och stötdämpande effekt. Vid ansträngning minskar mängden tillgänglig hyaluronsyra och ledvätskan tunnas ut. Om viskositeten inte hinner återställas mellan träningstillfällen ökar risken för förslitningsskador. Med stigande ålder avtar den kroppsegna produktionen. Tillförsel av hyaluronsyra av bra kvalité har visat sig ha positiv effekt för bibehållande av ledhälsa hos tävlingshästar.

  Hyarosepro innehåller högmolekylär Hyaluronsyra med en molekylstorlek på över 1 000 000 Dp vilket i realiteten innebär mycket stora molekyler. Detta är viktigt eftersom molekylstorleken påverkar hur effektivt molekylen kan tas om hand av receptorerna, desto större molekylstorlek desto bättre upptaglighet och faktiskt effekt har hyaluronsyran.

  Nypon
  Nypon är mycket rikt på naturlig C-vitamin men innehåller även omkring ett 30-tal andra vitaminer. Vidare är nypon rikt på antioxidanter, mineraler, spårämnen aminosyror och organiska syror vilka alla för sig har goda egenskaper för höjd hälsostatus, stärkt immunförsvar och näringsupptag men samverkar även för ytterligare effekt. Nypon innehåller även en hög nivå av galaktolipider som hjälper produktionen av brosk och kollagen.

  För Hyarosepro har vi valt torkat och pulveriserat skal av nypon som odlats utan bekämpningsmedel, gödningsmedel och besprutning. Torkningen har skett under högt kontrollerade former för att bevara mesta möjliga mängd av aktivt innehåll. Att enbart skalet används är avhängigt att det är just skalet som innehåller allra högst andel av aktiva substanser.

 • Dosering: C-Ponny 0,5 doseringsmått per dygn. Häst <500 kg 1 doseringsmått per dygn. Häst >500 kg 1,5 doseringsmått per dygn. Medföljande doseringsmått motsvarar 25 g.

  Tillgängligt i förpackning om 650 gram samt 1.5 kilo.

  Förvaras med väl förslutet lock i normal rumstemperatur eller svalt, utom räckhåll för barn. Hyarosepro är ett karensfritt fodertillskott.