Hästens främsta källa till MSM är gräs men eftersom ämnet är känsligt för torkning och konservering är MSM-innehållet i hö är lågt och ännu lägre i hösilage. Att tillföra MSM i foderstaten visar sig ofta på kortare uppvärmningstid, högre mjölksyratröskel, snabbare återhämtning, blankare päls, förbättrad hovkvalitet och ett förbättrat allmäntillstånd.

 

MSMpro innehåller 100% kvalitetstestat metylsulfonylmetan - organiskt svavel.
MSM är en viktig byggsten i hästens celler och påverkar bland annat brosk, muskler, skelett, hovar, hårrem, aminosyra och hormonproduktion. MSMpro rekommenderas till alla hästar för att säkerställa ett tillräckligt intag av MSM och särskilt till hästar med lägre tillgång till gräs av bra kvalitet, hästar som ansträngs och till äldre hästar.

 

 

Varför ger man MSM till häst?

Beroende på gräsets kvalitet får betande hästar i sig ca 1 gram MSM om dagen. Innehållet i hästens grovfoder är dock mycket lågt eftersom MSM är känsligt för både torkning och konservering. Behovet av MSM ökar ju mer hästen ansträngs och även i takt med att hästen åldras. Det som påverkar det individuella behovet mest är dock betestid och gräsets kvalitet.

Tillförsel av MSM-tillskott vid brist syns tydligast på smidigare muskler, blankare päls, förbättrad hovkvalitet samt förbättrad återhämtningstid och bättre energi.

Organiskt svavel spelar en viktig roll i kroppens processer och är det 8:e mest förekommande ämnet i vikt. MSM bidrar bland annat till normal cellbildning och till att förbättra cellväggarnas elacititet vilket möjliggör effektivare syresättning, bättre näringsupptag och ökad förmåga att forsla bort slaggprodukter. Vidare är MSM involverat i produktionen av aminosyror som är grundstenar för flera protein och förelöpare till hormoner, upptaget av flera B-vitaminer och processer för nybildnade och underhåll av brosk, kollagen och kreatin.

MSMpro - Organiskt svavel

545,00 krPris
 • MSMpro – MSM-tillskott för häst

  Mustcare Pro’s fodertillskott är producerade i svensk licensierad fabrik och registrerade hos Jordbruksverket. Vi tror på att tillhandahålla naturliga tillskott av hög kvalité där biotillgänglighet och generös del av aktivt innehåll står i fokus. Vi utesluter socker, parfymer, färgämnen och onödiga tillsatser ur vår produktion. Vårt MSM-tillskott för häst, MSMpro, är en viktig del i vårt sortiment.

  Vi arbetar miljömedvetet och hoppas du vill bidra genom att lämna förpackningarna från våra produkter för återvinning.

  MSMpro – Innehåll
  MSMpro består av till 100% av MSM i form av metylsulfonylmetan – organiskt svavel, som noga analyserats för att säkerställa kvalité och biotillgänglighet.

  MSM till häst
  Hästens främsta källa till MSM är gräs och betande hästar får i sig cirka 1 gram om dagen beroende på gräsets kvalité. Eftersom MSM är ett känsligt för upphettning, torkning och konservering minskar MSM-halten när gräset torkas till hö och i hösilage är MSM-innehållet nära noll. Hästens behov av MSM ökar ju mer hästen ansträngs och även i takt med att hästen åldras. Val av grovfoder, betestid och gräsets kvalité inverkar också på det individuella behovet.

  När det finns en brist syns användningen av MSM-tillskott för häst tydligast på smidigare och rörligare muskler, förbättrat näringsupptag, blankare päls, starkare hovar, högre energi och snabbare återhämtning. Många som påbörjar tillförsel av MSM i fodret upplever att uppvärmningstiden blir förkortad. Detta är mycket positivt för hållbarheten i hästens rörelseapparat då korrekt arbetande muskler ger leder och skelett korrekt avlastning. En häst med mjuk och smidig muskulatur är också mer positivt inställd till arbete och har bättre förutsättningar att prestera.

  Varför behöver hästen MSM?
  I vikt räknat är organiskt svavel det åttonde mest förekommande ämnet i hästens kropp och spelar en viktig roll i de allra flesta av kroppens biologiska processer. Bland mycket annat bidrar MSM till normal cellbildning, ökar cellväggarnas elasticitet vilket möjliggör effektivare syresättning och bättre näringsupptag. Elasticiteten i cellväggarna möjliggör effektivare bortforsling av slaggprodukter. MSM-brist leder till lägre mjölksyratröskel och lägre återhämtningstider.

  MSM är vidare involverat i produktionen av aminosyror som är grundstenar för flera protein och förelöpare till hormoner. Till exempel är produktionen av dopamin beroende av MSM för att fungera. Att kroppen har tillgängligt MSM är även viktigt för upptaget av flera B-vitamin, bland andra behöver vitamin B7 (biotin) svavel för ett optimalt upptag. MSM är även del i processer för underhåll och nybildning av brosk, kollagen och keratin. MSM har en viktig roll i immunoglobulin som är ett viktigt led i immunförsvaret.

  Det finns mycket forskning kring MSM både på djur- och humansidan där goda effekter av tillförsel av MSM har påvisats. Man har till exempel visat i studier att hästar som tillförs MSM i det dagliga fodret presterar bättre.

  MSM har även förmåga att tränga igenom det yttre hudlagret och kan med fördel blandas med salva och strykas på utvalda områden. Efter inledande positiva resultat pågår mycket forskning kring hur MSM påverkar sårläkning och bidrar till att reducera ärrbildning. Vid klåda eller känslig hud är MSM-salva helt klart värt att prova.

  MSM – Dosering och kontraindikationer

  MSM är ett konstaterat ofarligt ämne med ungefär samma giftighetsgrad som vatten. Med utgångspunkt i doseringsanvisningarna kan man försiktigt prova sig fram till en dygnsdos som är optimal för den individuella hästen. Det finns inga konstaterade kontraindikationer för mediciner eller substanser i relation till MSM-tillskott för häst.

  MSM är ett organiskt ämne som för livsmedel utvinns ur gas eller trä. Naturligt bildar mikroorganismer i haven svavelföreningen DMS som stiger upp i atmosfären i gasform. Där utsätts gasen för påverkan av Ozon och UV-ljus vilket ger omvandling till MSM som sedan faller ned med regnvatten. MSM:et tas sedan upp av växter där det koncentreras innan det passerar vidare i näringskedjan.

  Viktigt att observera är att hästhälsa handlar många faktorer och även om tillförsel av MSM i kosten har visat sig ge mycket positiva resultat är MSM ingen medicin eller ensam undergörare. Det är viktigt att ta hänsyn alla faktorer som påverkar hästens välmående.

 • MSM – Dosering och kontraindikationer

  MSM är ett konstaterat ofarligt ämne med ungefär samma giftighetsgrad som vatten. Med utgångspunkt i doseringsanvisningarna kan man försiktigt prova sig fram till en dygnsdos som är optimal för den individuella hästen. Det finns inga konstaterade kontraindikationer för mediciner eller substanser i relation till MSM-tillskott för häst.

  MSM är ett organiskt ämne som för livsmedel utvinns ur gas eller trä. Naturligt bildar mikroorganismer i haven svavelföreningen DMS som stiger upp i atmosfären i gasform. Där utsätts gasen för påverkan av Ozon och UV-ljus vilket ger omvandling till MSM som sedan faller ned med regnvatten. MSM:et tas sedan upp av växter där det koncentreras innan det passerar vidare i näringskedjan.

  Viktigt att observera är att hästhälsa handlar många faktorer och även om tillförsel av MSM i kosten har visat sig ge mycket positiva resultat är MSM ingen medicin eller ensam undergörare. Det är viktigt att ta hänsyn alla faktorer som påverkar hästens välmående.